Verksamhet

nxtME vill ge dig som varit utsatt för incest personligt stöd och hjälp. Vi vill också ge utbildning om incest. Här hittar du mer om vår verksamhet:

stödverksamhet

SAMTAL
– Enskilda samtal
– Samtalskvällar, gruppsamtal för dig som varit utsatt för incest.
– Desiréegrupper
– Stödlinje, du når oss via telefon, chatt och mail.
– Övrigt, vi arrangerar gemenskapsträffar vid högtider som t ex jul och midsommar.

STÖDPERSONER
– som följer med på besök som kan upplevas obehagliga.

För profession och allmänhet

FÖRELÄSNINGAR
– för skolor, profession och för allmänheten.
– fördjupande utbildningar för t ex kvinnojourer, vården, rättsväsende, polisen, m fl.

Hjälp oss hjälpa fler

VOLONTÄR
– samtalsledare
– stödpersoner
– andra volontäruppdrag

KALENDER – här hittar du tider och datum till alla publika aktiviteter.