Föreläsning

Föreläsningar och utbildningar

Våra föreläsningar och utbildningar om incest skräddarsys efter målgrupp.
Vi har föreläst för över fyratusen personer runt om i hela Sverige, för kommuner, familjecentraler, politiker, vårdpersonal, diakoner, präster, allmänheten, lärare, elevhälsan och skolelever m fl. Vi kommer gärna till er nästa gång. Här är en presentation av vad vi kan erbjuda.

Incest – en hemlighet många bär på

Incest är inget som syns på utsidan och är tyvärr så vanligt som upp till 3 i varje klass. Ändå är det få som vågar prata om det. Vi gör det! För att öka kunskapen om detta tabubelagda ämne. För att förmedla hopp till de utsatta och berätta hur man kan få hjälp. Föreläsningen tar också upp vikten av gränssättning och stresshantering. Det är två verktyg som incestoffer aldrig lärt sig och som vi alla behöver.

Våga fråga

Vi vill öka kunskapen om sexuella övergrepp inom familjen för dig som i ditt arbete möter människor som kan vara utsatta så att du kan bemöta och hantera de svar som du får – om du vågar fråga!

Innehåll i korthet:

  • Öka förståelsen! Hur barn eller ungdomar känner, upplever och reagerar
  • Om innebörden av att offer inte kan sätta gränser och ofta är stresskänsliga
  • VÅGA FRÅGA! Våga lita på den egna intuitionen som ofta är korrekt
  • Hur man ställer frågor till barn och ungdomar som vi tror varit med om övergrepp
  • Våga agera om misstanke finns! Även om förövaren inte åtalas direkt, kan det leda till att övergreppen stoppas eller i alla fall minskar då vi vågar agera för skydd av barn, eller unga vuxna
  • Skapa debatt och stötta varandra
  • Hitta rutiner för att hantera dessa frågor inom arbetsgruppen

Våra föreläsningar kan bokas som 1 timme föreläsning eller en fördjupande halvdagsutbildning för t ex vårdpersonal, kvinnojourer och annan profession som kommer i direkt kontakt med utsatta.

Skolföreläsningar

Under tre år har vi med stöd av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) föreläst för Elevhälsan och skolelever i högstadium och gymnasium. Vi fortsätter läsåret 2017/2018 att erbjuda skolföreläsningar kostnadsfritt inom Stockholms län och subventionerat i övriga landet.

Övriga föreläsningar

Öppna föreläsningar, kvinnofrukostar mm. Vi föreläser både i stora och små sammanhang. Kontakta oss för pris och info.


Föreläsare

Lena Morin

Generalsekreterare och grundare av nxtME. Diplomerad stressterapeut, Trappanutbildad och själv incestöverlevare.

Lena lyckades efter flera år av övergrepp i hemmet fly då hon var 17 år gammal. Idag 25 år senare finns nxtME som är en förverkligad dröm, och som erbjuder något som hon själv alltid drömt om skulle finnas. Lena är en inspiratör, överlevare och eldsjäl som idag står på stadig grund och vill inspirera andra människor om att livet går att förändra till något positivt med rätt hjälp, oavsett bakgrund. Hon är kvinnan som vågar stå upp och vara ansiktet utåt för det samhället fortfarande blundar för – incest! Hon har själv gått igenom fruktansvärda upplevelser men är idag hel och har sitt fokus på att hjälpa andra.

– ”Lena var fantastisk på att föreläsa om ett så svårt ämne på ett naturligt sätt. Satte igång många tankar bl. a hur många barn man träffat genom åren som varit utsatta.”

– ”Jag rekommenderar alla som arbetar med barn att delta på denna föreläsning”.

– ”Hennes föreläsningar om incest lämnar ingen oberörd, men får ändå folk att känna hopp, mod och motivation.”

– ”Trots detta allvarliga ämne fångar hon åhörarnas intresse genom kombinationen av glimten i ögat, trovärdighet och allvar.”

Matilda Aguilar

Stödverksamhetsansvarig. Hantverks- och symbolpedagog, incestöverlevare och samtalsledare.

Hon har arbetat som bild- och slöjdlärare i åk 4 – 9 i över 10 år och tidigare på fritids, särfritids och som assistent i klassrummet. Sina traumatiska upplevelser av övergrepp i barndomen har hon bearbetat och mår idag bra. De verktyg hon själv fått på vägen vill hon dela med sig av och förmedla kunskap och redskap för att hantera sexuella övergrepp inom familjen. Hon tycker det är viktigt att synliggöra och tydliggöra värderingar som “allas lika värde”, respekt och integritet. Använder gärna konst och hantverk som uttrycksmedel och verktyg.

– ”Matilda bjöd verkligen på sig själv. Hennes upplevelser berörde väldigt mycket”

– ”Föreläsaren var superduktig och fick oss att lyssna på ett bra sätt.”

– ”Väldigt intressant att få lyssna på någon som verkligen vet vad hon pratar om”


Information

Kontakta oss för mer info och bokning på [info_email] eller [office_phone]