Känna igen en förövare?

Ibland har vi på nxtME fått frågan som många undrar över: vilka är det om begår incest? Vad är de för människor? Hur kan de? Kan man känna igen en förövare, någon som förgriper sig på sitt eget barn?

Ibland har vi fått höra att det måste vara så att de själva mår mycket dåligt, och plötsligt har hela frågeställningen kommit att handla om dem. Efter att ha hört frågan ställas så många gånger har vi insett att de är viktiga. Så vilka är de som gör så här? Hur ser de ut? Och hur känner man igen dem?

Självklart är de som begår de här brotten lika olika som de offer de förgriper sig på. De kommer från alla sorters samhällsgrupper. Det är INTE endast arbetslösa, fattiga, invandrare eller någon annan stereotyp människa ur socialgrupp 3 som många på socialtjänsten verkar tro.

Vi har kommit i kontakt med förövare som har alla sorts yrken, utbildningar och social status. Det har inte spelat någon roll hur mycket pengar de har, varifrån de kommer eller vad de arbetar med. Så svaret är: nej, man kan inte känna igen en förövare.

Det som spelar roll är hur de ser ut innanför pannbenet. Om inte de yttre omständigheterna har varit gemensamma för de här människorna, har vi märkt att de inre egenskaperna däremot är skrämmande lika.

Också offren har haft ett behov av att förstå varför förövarna gör som de har gjort. De har ett behov av att förstå vad de själva har varit med om för att kunna lämna det som hänt och sedan gå vidare.

På nätet finns en del information. Det finns ett test som har gjorts på dömda brottslingar som kallas Hare Psychopathy Checklist. Den bygger på dömda brottslingar. Nu är ju inte allas incestförövare dömda för brottet. Många går fria, eftersom brottet inte går att bevisa. Det gör ju inte saken bättre, tvärtom! Kollar man checklistan för psykopater, faller just incestförövare in på ganska exakt samma beskrivning.

Till exempel saknar de empati med sina offer. De är lika självhävdande, självcentrerade och egoistiska som till exempel psykopater som upphöjer sig själva och ser andra som verktyg som bara finns till för dem. Incestförövarna har det gemensamt med psykopater att de inte är särskilt mogna känslomässigt och inte klarar av att ha en bra vuxen kärleksrelation till någon närstående.

Det enda man ska göra, är att ta sig så långt bort från förövaren, som det bara går!
Först efter det finns det hopp om rehabilitering. Efter det kan helandet börja, inte innan det!