Desiréemetod

DESIREEMETODEN

nxtME har tagit fram en egen metod, kallad Desireemetoden, för att kunna hjälpa och stödja de som varit eller är utsatt för incest på bästa sätt. När alla delar i metoden är genomförd önskar nxtME att den utsatta kan leva ett betydligt bättre liv, samt att denne kan hjälpa och stödja andra som utsatts för incest.

Nedan kan du följa processen steg för steg: