Föreläsningar

Vi har idag föreläst och utbildat cirka 6400 personer i Sverige.

Vi har utbildat

Profession inom polisen, kommuner, familjecentraler, politiker och vårdpersonal.
Inom skolan är det personal, elevhälsan och elever.
Övriga så som jourer, diakoner, präster och allmänheten.
Vi kommer gärna till er nästa gång.

Föreläsare

Lena Morin Nilsén

Generalsekreterare och grundare av nxtME. Diplomerad stressterapeut, Trappanutbildad och själv incestöverlevare.

Lena lyckades efter flera år av övergrepp i hemmet fly då hon var 17 år gammal. Idag 25 år senare finns nxtME som är en förverkligad dröm, och som erbjuder något som hon själv alltid drömt om skulle finnas. Lena är en inspiratör, överlevare och eldsjäl som idag står på stadig grund och vill inspirera andra människor om att livet går att förändra till något positivt med rätt hjälp, oavsett bakgrund. Hon är kvinnan som vågar stå upp och vara ansiktet utåt för det samhället fortfarande blundar för – incest! Hon har själv gått igenom fruktansvärda upplevelser men är idag hel och har sitt fokus på att hjälpa andra.

”Lena var fantastisk på att föreläsa om ett så svårt ämne på ett naturligt sätt. Satte igång många tankar bl. a hur många barn man träffat genom åren som varit utsatta.”

”Jag rekommenderar alla som arbetar med barn att delta på denna föreläsning.”

”Hennes föreläsningar om incest lämnar ingen oberörd, men får ändå folk att känna hopp, mod och motivation.”

”Trots detta allvarliga ämne fångar hon åhörarnas intresse genom kombinationen av glimten i ögat, trovärdighet och allvar.”

Matilda Aguilar

Stödverksamhetsansvarig. Hantverks- och symbolpedagog, incestöverlevare och samtalsledare.

Hon har arbetat som bild- och slöjdlärare i åk 4 – 9 i över 10 år och tidigare på fritids, särfritids och som assistent i klassrummet. Sina traumatiska upplevelser av övergrepp i barndomen har hon bearbetat och mår idag bra. De verktyg hon själv fått på vägen vill hon dela med sig av och förmedla kunskap och redskap för att hantera sexuella övergrepp inom familjen. Hon tycker det är viktigt att synliggöra och tydliggöra värderingar som “allas lika värde”, respekt och integritet. Använder gärna konst och hantverk som uttrycksmedel och verktyg.

”Matilda bjöd verkligen på sig själv. Hennes upplevelser berörde väldigt mycket”

”Föreläsaren var superduktig och fick oss att lyssna på ett bra sätt.”

”Väldigt intressant att få lyssna på någon som verkligen vet vad hon pratar om.”

Incest – En hemlighet många bär på

Incest är inget som syns på utsidan och är tyvärr så vanligt som 1-3 barn i varje klass. Ändå är det få som vågar prata om det. Här vill vi öka kunskapen och utmana i att ”våga fråga”.

Vi vill förmedla hopp till de utsatta och berätta hur de kan få hjälp. Föreläsningen tar också upp vikten av stresshantering och att lära sig sätta gränser, då de utsatta blivit berövade den möjligheten.

Våga fråga

Vi vill öka kunskapen om sexuella övergrepp inom familjen för dig som i ditt arbete möter barn och vuxna som är/varit utsatta. Så att du kan bemöta och hantera de svar som du får – om du vågar fråga?
Innehåll i korthet:

  • Öka förståelsen om hur barn eller ungdomar känner, upplever och reagerar.
  • Om innebörden av att de utsatta inte kan sätta gränser och är stresskänsliga
  • VÅGA FRÅGA! Våga lita på den egna intuitionen som ofta är korrekt. Och
    hur vi ställer frågor till barn och ungdomar som vi tror varit/är med om övergrepp
  • Våga agera om misstanke finns. Även om förövaren inte åtalas direkt, kan det leda till att övergreppen stoppas eller i alla fall minskar.
  • Skapa debatt och stötta varandra. Hitta rutiner för att hantera dessa frågor inom arbetsgruppen

Här är våra olika utbildnings och föreläsnings paket