Incest

Både killar och tjejer kan utsättas för incest.
Vi använder oss av ordet incest för att vi specifikt ska prata om de sexuella övergreppen som sker av närstående, oftast i hemmet. Incest kan förklaras närmare utifrån två centrala begrepp–”sexuella övergrepp” och ”närstående”.

 • Sexuella övergrepp
  Det första många tänker på är penetration i samband med våld eller tvång – men inte bara det. Sexuella övergrepp kan vara allt från att tvingas se på sina nakna föräldrar, porrfilmer, orena smekningar/beteenden, till penetration. Oftast behövs inget tvång då förövaren redan har manipulerat och gått över gränsen. Det finns en tyst överenskommelse om att den utsatta “inte ska berätta för någon”.
  Sexuella handlingar i samband med psykiskt och fysiskt våld, hot, tvång, samt sexuella handlingar på alla barn under 15 år, vare sig de vill eller inte, är sexuella övergrepp.

 • Närstående
  En närstående person i ett incestsammanhanget är en nära anhörig, till exempel; föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, kusiner, släkt (nära besläktade), styvföräldrar eller dylikt.

  Den utsatte som barn

  Är den utsatta ett barn, har barnet ett naturligt behov av kärlek och trygghet; man kan aldrig anklaga ett barn för att ha förfört den vuxna. I ett incestförhållande får barnet betala ett mycket högt pris för att få sina behov av kärlek och trygghet fyllda.
  Fysiskt tvång är sällan nödvändigt mot ett barn eftersom barnet redan är i beroendeställning. Ett barn är av naturen rädd för sin förövare och oftast väldigt kontrollerat. Ju mer ”skonsamt” (avsaknaden av våld) övergreppet är, desto mer skuld känner barnet. Barnet skyddar ofta sin förövare och känner sig då delaktig i att övergreppen pågår. Förnekande är ett system för barnets överlevnad.

  Den utsatte som vuxen

  Som vuxen förnekar man det som har skett och den vuxna tar oftast på sig skulden. En utsatt person litar inte på sin egna uppfattning av händelsen, då de redan som barn tvingats till att inte tro på det de själva är med om. Som vuxen försöker den utsatta övertyga sig själv om att hen överreagerar och att ingenting riktigt hemskt har hänt. Den utsatta kan intala sig själv att: “Min pappa, eller mamma, skulle aldrig skada mig”.

  Forskning och problematik

  All forskning visar att den utsatta påverkas av ett incestövergrepp. Oavsett om det inträffar en eller flera gånger är skadan omedelbar. Konsekvenserna är många och blir väldigt olika för varje individ, beroende på övergreppens karaktär.

  Förövaren går ofta hur långt som helst för att flytta ansvaret från sig själv till den utsatta. Ofta anklagar förövaren också den utsatta för att vara den som tar initiativet till det sexuella umgänget.

  Därför är incestproblematiken komplicerad eftersom det finns mycket kontroll i botten. Ett barn som är med om incest kan varken säga nej eller fly!

  Detta sätter djupa spår – men det går att få hjälp och må bra, igen!

  Vi finns för att hjälpa de utsatta ur sin svåra situation!