Anmäla

Har du blivit utsatt för sexualbrott?

Vi har tillsammans med Lisa Barnekow ifrån Advokatfirman Z tagit fram ett dokument för att guida dig om du har utsatts för sexualbrott eller om du tror att du har utsatts för sexualbrott. Här beskrivs vad du behöver göra och när, hur processen går till, hur lång tid det tar, vad det kostar, vilka konsekvenser en polisanmälan kan få samt vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

 Anmälan sexualbrott


Polisanmäla sexuella övergrepp

[youtube id=”qVNBWiOl5m0″]

1. Att anmäla sexuella övergrepp
[youtube id=”5uu_895Hm7g”]

2. Varför Matilda inte anmält
[youtube id=”44wc1uzwjiI”]

3. Hur det går till att anmäla
[youtube id=”_cSpJB92PTQ”]

4. Vad är en förundersökning
[youtube id=”ilXq8z5cfKA”]

5. Hur går en rättegång till
[youtube id=”SihTxZGtPuU”]

6. Vad händer efter rättegången


Tidslinje för en brottmålsprocess

  • Brott
  • Polisanmälan
  • Begär målsägarbiträde
  • Förundersökning
  • Åtal/stämningsansökan
  • Rättegång
  • Dom
  • Överklagandeperiod
  • Laga kraft