Sponsor

Några av de företag, organisationer och myndigheter som stöder nxtME.

sll-logo

skandia_logo

mucf_logo

socialstyrelsen-logo

unizon-logo

Några andra som stöder oss är Gålöstiftelsen, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond.

Om du vill bli en sponsor till nxtME eller stödja oss med ett större belopp som gåva kontakta oss gärna direkt.

Läs även mer på sidan stöd oss om hur du gör för att skänka en gåva till nxtME och stödja vår verksamhet.


Formulär Sponsor