Om Oss

nxtME är en ideell organisation som riktar sig till alla (kvinnor och män) som någon gång under sitt liv varit utsatta för incest, och som behöver hjälp av stödperson för att bearbeta sina upplevelser.

Vår vision är att alla som varit utsatt för incest skall få upprättelse, bli fri från skammen och skuldkänslorna. Vi vill erbjuda varje incestoffer en stödperson, tillhörighet och samhörighetskänsla som bygger upp och stärker varje offer i vardagen.

Vår mission är att vara ett nätverk både virtuellt – via denna hemsida – men också genom att vara stödpersoner vid kontakter med andra institutioner och professionella rådgivare. Vi hänvisar varje incestoffer till den hjälp de behöver och finns här emellan besöken med dessa.

Vi vill också vara ett nätverk med stödperson för anhöriga som behöver prata och bearbeta.

Vi finns här för dig.

Välkommen till nxtME – hjälp till incestoffer!