Ändamål

nxtME ska vara med och påverka så att antalet utsatta barn och unga vuxna skall kunna minska.

nxtME ska ge olika myndigheter och personer som i sitt yrke, jobbar med barn och unga vuxna, ännu mer information som kan hjälpa offren.

nxtME vill att ännu fler ska våga tala om detta svåra ämne – incest – att du och jag ska våga se den som är utsatt, och att fler ska våga ställa obekväma frågor till någon de misstänker är utsatt.

nxtME vill alltså hjälpa dem, vars mamma, pappa, syskon, morfar, mormor, släkting eller nära anhörig förgripit sig på.

nxtME vill hjälpa och ge dem rättvisa

nxtME vill hjälpa dem att återta sina egna liv utan skam och skuld.

nxtME vill vara en röst för dem som inte vågar tala.

nxtME ska erbjuda stödperson och vara stödpersoner som hjälper utsatta offer med praktiska frågor

nxtME vill vara platsen där de får bli trodda, vila, hämta styrka och känna tillhörighet till stödpersoner och varandra och veta att de aldrig någonsin är ensamma med sina tankar och känslor. Att det finns andra som känner med dem och stödpersoner som vill stötta dem genom livet. Att de närsomhelst i sina liv, när smärtan är som störst ska veta vart de kan vända sig.

nxtME vill att varje människa som kommer till oss ska känna sig unik, respekterad och värdefull.